Consiliul de etică

Președinte: Țeberneac Nadejda – director adjunct învătământ primar.
Datele de contact: 069 069 632

Secretar: Mardari Elvira – director adjunct instruire.
Datele de contact: 067 397 480